Поліпшення стану безпеки та гігієни праці

Підвищити рівень знань з охорони праці, забезпечити створення безпечних нешкідливих умов праці

4.

Контроль за формуван­ням та реаліза-цією в колективних договорах комплексних заходів для досягнення встановле­них нормативів та існу­ючого рівня охоро-ни праці

Управлін-ня праці та соціально-го захисту населен­ня, керівники підприєм-ств, установ та організацій міста

2012-2014

роки

 

 

 

 

Забезпечити права працівників на належні, безпечні та здорові умови праці

5.

Організація та проведен­ня щорічного огляду - конкурсу з промислової

безпеки та охорони праці на підприємст-вах міста

Управлін-ня праці та соціально-го захисту населен­ня, ФПП „Бізнес - Центр", керівники підприєм-ств міста

2012-2014

роки

 

 

 

 

Відзначити працівників за

активну участь у здійсненні заходів щодо

підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці

6.

Забезпечення перегляду

інструкцій з охорони праці в розрізі виробни­цтв і професій, приведе­ння їх у відповідність до вимог законодавчих актів з охорони праці, змін та доповнень до них

 

Управлін-ня праці

та соціально-го захисту населен­ня, підприєм-ства, установи, органі­зації міста

2012-2014

роки

 

 

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании