Бюджет потрібно наповнювати ефективніше

7.3. Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу або уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором регулюється охорона праці, виробничі, трудові відносини, соціальне забезпечення, охорона здоров'я, лікування та оздоровлення, відпочинок, гарантії обов'язкового та добровільного медичного та пенсійного страхування членів трудового колективу.

 

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства.

8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника, адміністрації і трудового колективу Підприємства.

8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 

9. Припинення діяльності Підприємства.

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.

9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством.

9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.

9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом, оплати праці робітників та розрахунки з іншими кредиторами Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.

9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.

І використовувати треба раціонально, а не красти!

Щоб не розтягувати статтю на 9 сторінок, краще проект рішенння зберегти в Google Docs з посиланням на нього в статті.

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании