Бюджет потрібно наповнювати ефективніше

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.

6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплати процентів по кредитах банків, податків та інших обов’язкових платежів, після відрахування частини прибутку до місцевого бюджету, залишається в розпорядженні Підприємства. Розмір частки прибутку Підприємства, що зараховується до бюджету міста, встановлюється рішенням Володимир – Волинської міської ради

6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.

6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

 

7. Трудові відносини.

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. До керівного складу Підприємства не можуть бути призначені працівники прокуратури, органів внутрішніх справ, нотаріуси, працівники судів, адвокатури.

І використовувати треба раціонально, а не красти!

Щоб не розтягувати статтю на 9 сторінок, краще проект рішенння зберегти в Google Docs з посиланням на нього в статті.

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании