Бюджет потрібно наповнювати ефективніше

4.2. Статутним фондом (капіталом) Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

 

5. Майно Підприємства.

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста і закріплюється за Підприємством на праві повного господарського відання.

5.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.2.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;

5.2.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

5.2.3. Кредити банків та інших кредиторів;

5.2.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.

5.2.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

5.2.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.3. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується або належить йому, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.

5.4. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.

5.5. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

5.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

5.7. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

6. Господарська діяльність і звітність Підприємства.

І використовувати треба раціонально, а не красти!

Щоб не розтягувати статтю на 9 сторінок, краще проект рішенння зберегти в Google Docs з посиланням на нього в статті.

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании