Бюджет потрібно наповнювати ефективніше

3.1.4. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.

3.2. Розпорядженням міського голови призначаються Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною  діяльністю Підприємства та Директор Підприємства.

3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:

3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.

3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства. У разі відсутності директора, з огляду на хворобу, відрядження чи інші причини строком понад одну добу, виконання його обов'язків покладається на першого заступника директора.

3.3.3. Видає довіреності на виконання будь-яких дій, що входять до його компетенції, відкриває в банківських установах рахунки.

3.3.4. Самостійно укладає від імені Підприємства контракти, договори, вчиняє інші правочини, затверджує штатний розклад; підписує фінансові та господарські документи; видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства.

3.3.5. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розкладу, затверджує посадові інструкції працівників Підприємства.

3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, вносить подання міському голові про звільнення членів ревізійної комісії Підприємства.

3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.

3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником, згідно чинного законодавства.

 

4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства.

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд (капітал) у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.

І використовувати треба раціонально, а не красти!

Щоб не розтягувати статтю на 9 сторінок, краще проект рішенння зберегти в Google Docs з посиланням на нього в статті.

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании