«Програма «Теплий дім»

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору  за 3 дні до набрання ними чинності.

            3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

 3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

                        3.2. Розпорядник має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи по перевірці пакетів документів Позичальників (згідно Додатку №4 до цього договору) та контроль за цільовістю використання кредитів, отриманих «По Програмі», відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансову установу за 10 робочих днів.

 

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі передбачені у Додатку №1 до цього Договору, у порядку передбаченому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором по кожному Позичальнику окремо, виходячи із умов передбачених у п.1.3. цього Договору та відобразити у Зведеному Реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати у кредитно-фінансовій установі по кожному Позичальнику, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно переліку визначеного у Додатку №4 до цього Договору.

4.1.4 . Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені цим Договором, згідно форми наведеної у Додатку №2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу на місяць подавати розпоряднику сформований за цей час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит по Програмі.

Цікава програма. Де можна дізнатись більше про умови кредитування?

гарна програма - тільки не думає ця влада про людей!

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании