ПОРЯДОК розміщення зовнішньої реклами

2.3. Заява реєструється управлінням містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника управління містобудування і архітектури, скріпленим печаткою.

Управління містобудування і архітектури протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця начальник управління містобудування і архітектури приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або на відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету управління містобудування і архітектури видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету управління містобудування і архітектури протягом трьох днів готує і подає до виконавчого комітету міської ради проект відповіді заявникові із зазначенням причини відмови та повертає всі подані заявником документи. Виконавчий комітет надсилає мотивовану відповідь заявнику протягом трьох днів.

 

2.4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття начальником управління містобудування і архітектури відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений начальником управління містобудування і архітектури не більш як на три місяці у разі:

продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, управління містобудування і архітектури письмово повідомляє про це заявника.

Погоните Саганюка тоді й місто оживе, а так то все фількіна грамота

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании