«СВЯТІ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ»

 Щодо дальших часів, ко­жний окремий випадок належить розглядати індивідуаль­но. З закріпленням поділу Київської держави на окремі удільні князівства наступило відчуження удільних кня­зів на неукраїнських землях від України, особливо, ко­ли їхній уділ закріплявся за їхнім родом. Були, одначе, й такі святі князі, що походили з українських князів і жит­тя їх було довший час пов’язане з Україною, так що й на неукраїнських землях вони тримали зв’язок з Києвом і з Україною. Цих зараховуємо до українських святих. Тих князів, що того зв’язку не мали або навіть виступали про­ти України й Києва, ніяк не можемо зараховувати до ук­раїнських святих, хоч дехто з них і міг походити з роду українських князів, але походження в цьому випадку не може грати жодної ролі.

Певну проблему становлять святі, що носили титул Ки­ївських Митрополитів, але не жили в Києві. Тут взято за засаду до українських святих зарахувати ще Святителя Петра (|1326), який був українцем, хоч вже більшість ча­су після висвячення на Митрополита провів на півночі. Дальших його наступників, що дехто з них був каноні­зований, вже не зараховуємо до українських святих, за винятком одного Митрополита Кипріяна, який перед тим, як переїхати до Москви, жив в Україні й спочатку був Митрополитом для українських і білоруських земель.

Та­ким чином не зараховуємо вже до українських святих і Митрополита Олексія ( 1378), що хоч був сином чернігів­ського боярина Бяконта, який, однак, переїхав до Мо­скви і там вже народився його син, пізніший Митрополит Олексій, який був, як стверджує історія, московським па­тріотом.

Окрему групу святих становлять ті, що жили в першому тисячолітті по Різдві Христовому, які справді не мали без­посереднього зв’язку з українським народом, бо жили в доісторичну добу його минувшини, але чимсь пов’язані з українською землею. Хоч не можемо зараховувати їх до українських святих, але не можемо й не згадати їх. Про них і про їхнє життя подаємо в наступному розділі, як про попередників українських святих.

Половину наших святих отців приписала собі Московія. Тому приємно бачити такі матеріали на сайті політиків!!!

Святі преподобні отці наші моліть Бога за нас!

потрібно повертатилюдей до церкви! Тільки Господь нам може допомогти...

хороша стаття! Спаси вас Господи!

Такої інформації не зустрічала раніше. Дякую Вам!!!

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании