Про Програму зайнятості

Ця Програма визначає заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття. В основу розроблення Програми покладені соціальні ініціативи Президента України, завдання та положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Програма сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року №1008, Стратегічний план розвитку міста до 2015 року, затверджений рішенням міської ради від 17.02.2006 р. № 25/3 з доповненнями до нього, Програма економічного та соціального розвитку міста на 2013 рік, затверджена рішенням міської ради від 28.12.2012 року №23/34. У 2012 році порівняно з попереднім роком чисельність зайнятого населення міста віком від 15-70 років зменшилась на 2% і становила за оперативними даними 12142 особи (в т.ч. 9078 найманих працівників), а рівень зайнятості осіб віком 15-70 років – 42%. Однією з причин зменшення чисельності зайнятого населення є нелегальна (тіньова) зайнятість. Так, протягом 2012 року робочою групою питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками проведено 27 рейдових обстежень, в ході яких у 20 господарюючих суб’єктів виявлений 21 неоформлений працівник (у 2011 році у 38 господарюючих суб’єктів виявлено 67 неоформлених). Крім цього, суттєвий вплив на зменшення зазначеного вище показника мало вивільнення працівників із збанкрутілого ВАТ «Володимирцукор», військової частини, реорганізація санепідемстанції. А також, низький розмір заробітної плати, що зумовлений поширеною практикою приховування доходів осіб, виплатою заробітної плати в «конвертах» тощо. На сьогодні існує проблема недостатньої заінтересованості молоді в оволодінні робітничими професіями, незадовільними умовами праці та низьким рівнем професійної адаптації молоді на виробництві. Актуальною проблемою ринку праці є працевлаштування осіб з інвалідністю, для розв’язання якої необхідно удосконалити механізм стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні робочих місць для таких осіб. Тому, метою Програми є розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю; стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць; збереження та розвиток трудового потенціалу; підвищення ролі учасників соціального діалогу у перетвореннях на ринку праці.

Усі роботодавці пішли в тінь. Платити такі податки у час кризи ніхто не зможе. Потрібна цільова урядова програма підтримки роботодавців та підприємців. І ще: не можуть усі торгувати, має хтось і займатися виробництвом товарів. Дожилися, що нам труси - китайці шиютью Ганьба!!!

Тільки от немає робочих місць чомусь???

Додати коментар

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании