ПРОГРАМИ

ПОРЯДОК подання та розгляду електронних петицій до Володимир-Волинської міської ради

На сесії міської ради, яка відбулася 1 грудня 2015 року депутатами міської ради було прийняте рішення № 2/11 «Про затвердження Порядку подання та розгляду електронних петицій до Володимир-Волинської міської ради».

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2017 роки

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

ПРОГРАМА сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Володимир-Волинський на 2015 – 2017р.

Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується частина житлового фонду, який можна віднести до застарілої забудови, частина будинків визнана ветхим житловим фондом.  Матеріально-технічна база житлового господарства міста вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне, що суттєво позначається на значному споживанні енергоресурсів для якісного надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців міста.