ПРОГРАМИ

ПОРЯДОК подання та розгляду електронних петицій до Володимир-Волинської міської ради

На сесії міської ради, яка відбулася 1 грудня 2015 року депутатами міської ради було прийняте рішення № 2/11 «Про затвердження Порядку подання та розгляду електронних петицій до Володимир-Волинської міської ради».

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2017 роки

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

ПРОГРАМА сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Володимир-Волинський на 2015 – 2017р.

Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується частина житлового фонду, який можна віднести до застарілої забудови, частина будинків визнана ветхим житловим фондом.  Матеріально-технічна база житлового господарства міста вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне, що суттєво позначається на значному споживанні енергоресурсів для якісного надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців міста.

 

Міська цільова довгострокова програма "Житло для молоді"

Відповідно до статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» зі змінами та доповненнями, постанов Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки», від 29.05.2001р. № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» зі змінами, рішення обласної ради від 05.04.2013 року № 18/4 «Про затвердження обласної довгострокової цільової програми «Житло для молоді» на 2013-2017 роки», з метою покращення демографічної ситуації, створення необхідних умов для поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких молодих громадян, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 

Володимир стане чистішим