Міста Європи

Повага через століття!

«А как ночь бледнела над лесом, в ту надбрежную мастерскую снова мастер входил и резал руки, души и плоть людскую,

и рубахи резал, и шубы, вифлеемские дивы и чуда, и Марии нежные губы, и кривые губы Иуды;

золотые звездочки метил, ниже — яблочки круглолики, сам дивился: о, сколь он светел, тот брусок из дерева липы!»

(К. Галчинский)

Це данина захоплення майстра - майстру, генія - генію. А ось і менш складна, але повна не меншою поважності до грандіозного творіння середньовічного майстра данина: в 1958 році на Маріацькій площі сучасні краківські ремісники поставили маленький фонтанчик, який прикрашений бронзовою фігуркою - копією портрета краківського ремісника з вівтаря Маріацького костелу.

Основоположник Ренесансу.

Хоча Віт Ствош і хронологічно і стилістично повинен бути віднесений до пізньої готики, його могутній талант, широта інтересів, величезна ерудиція і різнобічність обдарування дозволяють вважати його, ніби провісником Ренесансу.

Ствош був не тільки скульптором, що працював в дереві і камені, а й художником і графіком, вмів відливати у бронзі, не цурався будівельної та інженерної справи.